Home

Kemikalieinspektionen engelska

I amerikansk engelska, har dock kopplingar vant sig betyda måste: I have got to go - Jag måste gå Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven i märkningen. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Istället för på svenska accepteras nu märkning även på danska, engelska eller norska Det finns flera olika sätt att kontakta oss på Kemikalieinspektionen, välj det som passar bäst för ditt ärende. Tänk på att all kontakt med Kemikalieinspektionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden som skickas till oss kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen

Kemikalieinspektionen på engelska, med googles

Engelsk översättning av 'anslag' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Mer info Jag förstår <img src=/Resources/Images/Logos/KEMI_logo_se.svg class=logo style='max-width:90%' alt=Kemikalieinspektionen logo /> <p><span class=fa fa-exclamation-triangle aria-hidden=true></span></p> <p> Denna webbplats kräver att JavaScript är påslaget Koderna används för att beskriva ingående ämnens klassificering i ett säkerhetsdatablad för en blandning och uppfyller kraven på att säkerhetsdatablad ska vara skrivna på svenska även om förkortningarna skrivs på engelska. Tillsammans med faroangivelsen (H-frasen) ger koden en tillräcklig beskrivning av klassificeringen enligt CLP

Artikellista English - Engelska About the Swedish Pensions Agency and how to contact us The Swedish Pensions Agency is responsible for and pays your national public pension Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. KemI's föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer och bekämpningsmedel finns även på engelska. KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7). Förutom svenska, accepterar Kemikalieinspektionen också att märkning och säkerhetsdatablad är skriven på engelska, danska eller norska. Myndigheten ger också undantag från kravet om godkännande för ytterligare ämnen

Märkningens innehåll och utformning - Kemikalieinspektione

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska Rapporten ska kunna användas som ett underlag i kommande förhandlingar om en global kvicksilverkonvention och ska därför redovisas på svenska och engelska. Produktregistret Kemikalieinspektionen får i uppdrag att genomföra en systematisk genomgång av de produkter som ska anmälas till Produktregistret

Kontakta oss - Kemikalieinspektione

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet när det gäller frågor om vilka kemikalier som är tillåtna eller förbjudna att använda i Sverige och har mer information om nationella begränsningar och förbud I dag höll miljö- och klimatminister Per Bolund och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi en digital pressträff för att presentera klimatsmarta transportsatsningar i vårbudgeten. Pressmeddelande: Pressträff med Per Bolund och Märta Stenevi om klimatsmarta transporter i.

Kemikalieinspektionen medger även undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för desinfektionsmedel till och med den 30 december 2020. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Undantaget finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) Per telefon får du betjäning på finska, svenska och engelska. per e-post yvv(at)oikeus.fi; per post Diskrimineringsombudsmannens byrå, PB 24, 00023 Statsrådet; Möten måste avtalas på förhand. Byråns tjänster är avgiftsfria. Om du inte kan finska, svenska eller engelska kan du skriva e-post eller brev även på andra språk Kemikalieinspektionen lanserar ett verktyg som ska hjälpa kommuner, företag och offentliga aktörer att ersätta farliga ämnen och kemiska produkter. Verktyget är gratis och finns på svenska och engelska I dag nylanserar Kemikalieinspektionen en uppdaterad version av PRIO som har fått nytt utseende och bytt namn till PRIO - ett verktyg för substitution. PRIO hjälper företag med att ersätta farliga ämnen i sina varor och kemiska produkter. Verktyget är gratis att använda och finns på både svenska och engelska Kommunikation och engelska som koncernspråk Jashari, Shpresa and Pålsson, Heidie () Department of Service Management and Service Studies. Mark; Abstract (Swedish) I dagens läge väljer allt fler företag, både i Sverige och i utlandet, att införa engelska som koncernspråk, för att på så sätt underlätta kommunikationen mellan utländska dotterbolag inom samma koncern

Stockholmskonventionen - Kemikalieinspektione

 1. Koncernspråk är det språk som används inom en företagskoncern, särskilt för dokument som sprids inom koncernen.Vad som används som talspråk kan vara mer flexibelt. Uttrycket används även om helt vanliga företag som inte är del av en större koncern.. Vanliga koncernspråk är landets eget språk, i Finland alltså finska och/eller svenska (med antingen finska eller svenska som.
 2. ska och förfina
 3. Bekämpningsmedelsregistrethar flyttats. Uppdatera din länk till den nya adressen. https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External
 4. Nationella hygieniska gränsvärden i Sverige skiljer sig exempelvis från europeiska, vilket måste beaktas vid översättningen av eller skapande av ett helt nytt säkerhetsdatablad på engelska. Ofta kompletterar vi säkerhetsdatablad med en så kallad kemikalisäkerhetsutredning (KSU) som kunden använder som kommunikationsunderlag med sin klient
 5. Kemikalieinspektionen har nu beslutat om lättnader som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för desinfektionsmedel som används yrkesmässigt. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller året ut
 6. Kemikalieinspektionen, KemI. är den myndighet som på regeringens uppdrag ser över lagar och regler för bland annat import, försäljning och användning av kemikalier i Sverige. De verksamma ämnena i en produkt godkänns på EU-nivå innan KemI beslutar om de varunamn som säljs i Sverige. Kommersiella produkter har ett tidsbegränsat godkännande som.

Form 174 (på engelska). Occupational Safety & Health Administration (OSHA). 13 augusti 2004. Arkiverad från originalet den 25 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100125033727/http://www.osha.gov/dsg/hazcom/msds-osha174/msdsform.html Faktablad om säkerhetsdatablad. Kemikalieinspektionen. maj 2009 Engelska (English) Hjälpdokument inloggning Så behandlas dina personuppgifter Vad är BankID/e-legitimation? En e-legitimation används på Internet och motsvarar ett ID-kort. Följande e-legitimationer finns: BankID - beställs från de flesta större banker i Sverige. Mobilt. SweNanoSafe anordnade sin första konferens i mars 2017 i samarbete med Kemikalieinspektionen, svenska deltagare i det EU-finansierade projektet NANoREG och forskare inom forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik. Temat för konferensen var Från forskning till lagstiftning

Detta är också exempel på begränsningar som Kemikalieinspektionen varit med i arbetet med att ta fram. Läs mer och ta del av hela rapporten på Echas webbplats (på engelska) Informationen kommer från Kemikalieinspektionen. För mer information, kontakta Altea AB Engelsk översättning av 'handsprit' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Engelsk översättning av 'skatteverket' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

English (Engelska) Español (Spanska) Français (Franska) Bahasa Indonesia (Indonesiska) Italiano (Italienska) 日本語 (Japanska) 한국어 (Koreanska) Bahasa Malaysia (Malajiska) Nederlands (Nederländska) Norsk (Norska Kandidatförteckningen (SVHC-Listan, som på engelska betyder: Substances of Very High Concern, alltså ett särskilt farligt ämne ) innehåller nu totalt 197 ämnen. Här på G A Lindberg ChemTech håller vi ständigt koll på vad som händer med de olika regelverk som ger vägledning för vår kemiska verksamhet Därefter följer två panelsamtal, det första (på svenska) om vad som skett under de 25 årens medlemskap, det andra (på engelska) om lärdomar inför framtiden. I panelsamtalen deltar bland andra tidigare miljöministern och Europaparlamentarikern Lena Ek , tidigare utrikesministern och EU-kommissionären Margot Wallström och verkställande direktören för EU:s kemikaliemyndighet Björn Hansen Det innebär att märkning och säkerhetsdatablad för desinfektionsmedel som används för yrkesmässigt bruk kan skrivas på svenska, danska, engelska och norska. Samtidigt måste det finnas information på svenska om det verksamma ämnet och dess koncentration samt om hur produkten ska användas, men det behöver inte finnas på förpackningen utan kan exempelvis lämnas på ett separat informationsblad

Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt.Farosymbolen ger användaren viktig information på förpackningen. I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser Då är Kemikalieinspektionen arbetsplatsen för dig. Vill du vara med i arbetet för en giftfri miljö och öka kunskapen om kemikalier i vår vardag? English (US

Skidskola huddinge | pris- och snögaranti på allaThe platters only you | watch the video for only you (and you

Supporting Montenegro and Serbia to prepare for EU chemicals laws 16/03/2021 ECHA supports the accession countries to build capacity ahead of joining the EU Begränsningslistan : förteckning över ämnen som är förbjudna eller vars användning är inskränkt Kemikalieinspektionen (medarbetare) Alternativt namn: Sverige. Kemikalieinspektionen Alternativt namn: KEMI Alternativt namn: Engelska: National Chemicals Inspectorate Alternativt namn: National Chemical Inspectorate Alternativt namn: Swedish National Chemical Inspectorat Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny strategi för hur myndigheten ser på djurförsök inom forskning och industri. Strategin bygger på begreppet 3R står för de engelska orde Kemikalieinspektionen har dessutom fattat beslut om nya tidsbegränsade dispenser för tillhandahållande och användning av desinfektionsmedel som innehåller något av följande verksamma ämnen: 1-propanol, produkttyperna 1-4. 2-propanol, produkttyperna 1-4. engelska och norska

Produktregistret - Kemikalieinspektione

 1. - Saknar information på engelska på plagget. Om man själv vill tipsa Kemikalieinspektionen görs det enkelt och snabbt - se denna sid
 2. Kemikalieinspektionen får i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om riskerna för miljö och hälsa med farliga kemikalier i textilier. Vid behov ska även en studie genomföras med analys av förekomst av och risk med farliga ämnen i textilier. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket
 3. ska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg
 4. Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) Lagstiftningen finns i. • Direktiv 2011/65/EU • Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) • Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Kraven i RoHS

Video: KEMI - engelsk översättning - bab

Espacenet ny beta version (engelsk webbplats) Patent Lens (The Lens) (engelsk webbplats) Swedish Patent Database (engelskspråkig webbplats) USPTO - The United States Patent and Trademark Office (engelskspråkig webbplats) Myndighetsrapporter Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen är en myndighet under den svenska regeringen Kemikalieinspektionen har 290 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg. Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Du har förmåga att förklara och beskriva komplexa frågor på ett begripligt sätt för olika målgrupper och syften Kemikalieinspektionen har beslutat om fler godkännanden av växtskyddsmedel och biocidprodukter efter att antalet ansökningar ökade kraftigt i fjol. lantbruk 13 februari 2018. Glädjebesked för lökodlare: dispens för Buctril ; Kemikalieinspektionen Undantaget från Sveriges förbud mot att använda dentalt amalgam upphör från 1 juli 2018 Generaldirektör för Kemikalieinspektionen (KemI) Director general for The Swedish Chemical Agenc Du som säljer kemiska produkter ansvarar för att reglerna följs, även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på kemikaliereglerna. Välkommen på en föreläsning från kemikalieinspektionen, speciellt intressant för dig som säljer kemiska produkter

Äga helikopter | greatdays - upplevelser i hela sverige

Kemikalieinspektionen erbjuder dig spännande arbetsuppgifter inom ett rättsområde som ständigt förändras och utvecklas. Kemikalielagstiftningen är till stor del harmoniserad inom EU, vilket innebär att vi framför allt arbetar med tillämpning och utveckling av EU-lagstiftning, främst regler om miljö- och hälsoskydd men även t.ex. EU-reglerna om fri rörlighet för varor Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har goda kunskaper i svenska och engelska. Som person är du konstruktiv, lösningsorienterad och ansvarstagande

Etikett: Kemikalieinspektionen SVHC-listan uppdaterad - Nya lagar och regler. Ni vet väl om att SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen nu 15 januari 2019? Kandidatförteckningen (SVHC-Listan, som på engelska betyder: Substances of Very High Concern,. Administratör på Kemikalieinspektionen Sverige 68 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Kemikalieinspektionen. Lernia Yrkeshögskola språkgranskning svenska och engelska. Översättare i eget företag Heimit Översättning jul 1997 -nu 23 år 8 månader. Hässelby.

Markline ABAdidas väska vit guld, free shipping for members on all orders

16 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från kravet om att säkerhetsdatablad enligt artikel 31.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 och märkning enligt artikel 17.2 i förordning (EG) nr. Amelie Pedersen är senior utredare och projektledare på enheten Strategier och uppdrag. De ansvarar för att utveckla styrmedel och övergripande strategier inom myndighetens ansvarsområde. De följer upp, utvärderar och rapporterar miljömålet Giftfri miljö Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektioner n ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor när de släpps ut på marknaden av primärleverantörer, det vill säga både tillverkare och importörer Kemikalieinspektionen presenterar ny strategi för färre djurförsök. Nedan finns ett pressmeddelande från Kemikalieinspektionen: Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur myndigheten ska bidra till att minska, förfina och ersätta djurförsök med andra testmetoder. Kemikalieinspektionen arbetar aktivt för att främja utvecklingen och.

Bekämpningsmedel - Kemikalieinspektione

 1. Svenska med inslag av engelska Urn: urn:nbn:se:scb-2018-mi31sm1802_pdf ISSN: 1654-3939 (Online) Statistikansvarig: Kemikalieinspektionen Sveriges officiella statistik: Ja Publicerad: 2018-11-28 Förfrågningar
 2. Senaste nytt om Rikstermbanken 1 januari 2019: Språkrådet tar över förvaltningen av Rikstermbanken. Från 2019 förvaltar Språkrådet Rikstermbanken
 3. Kemikalieinspektionen har även ansvar för tillsynen i fråga om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur och insekter samt utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av dessa. • Utöver svenska, mycket goda kunskaper i engelska
 4. Workshopen hålls på engelska. 27 maj 2019, Stockholm Workshop: Substitution av problematiska kemikalier i frisörprodukter Kemikalieinspektionen berättar hur vi påverkas av PFAS och hur lagstiftningen ser ut. IVL/SU berättar om PFAS i kosmetikaprodukter och exponeringsscenarier
 5. Kemikalieinspektionen: Bara 2 % av växtskyddsmedlen hade brister. Written by kalle10karlsson... On the mån, 2021-03-15 11:37 0 Comments. Kategorier. växtskyddsmedel. Du är välkommen att prenumerera på vårt RSS-flöde med svenska eller engelska nyheter. SkogsSverige har fyra nyhetsbrev att välja på
 6. Kemikalieinspektionen, 2000-236 Kemikalieinspektionen 2000-236 236-00 2000-05-02 Engson Maskin AB . Vidare var flera av bolagets hälsofarliga produkter inte föresedda med föreskriven svensk märkning utan endast med engelsk text. Infosoc Rättsdata AB har valt att kommentera nedanstående avgörande genom följande referat
 7. Säkerhetsdatablad är ett dokument som innehåller uppgifter om miljö- och hälsorisker och andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar. Distributörer och yrkesmässiga användare har rätt att få säkerhetsdatablad från en tillverkare eller leverantör även för produkter i konsumentförpackning

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om riskerna för miljö och hälsa med farliga kemikalier i textilier. Vid behov ska även en studie genomföras med engelska. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljödepartementet). Engelska (English) Skatt på kemikalier i viss elektronik Företag som yrkesmässigt i Sverige tillverkar, för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror ska betala skatt för dessa Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. Det ska finnas en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt

Kemikalieinspektionen - Ämnesregistre

 1. english (engelska) español (spanska) français (franska) हिंदी (hindi) 中文 (kinesiska) kurmancî (kurmanji
 2. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker är grunden som gäller för alla kemiska riskkällor. För vissa kemiska riskkällor finns det dessutom mer detaljerade föreskrifter. Regler om kemiska risker finns även i andra föreskrifter. Att ta reda på vilka regler som gäller är en del av riskbedömningen
 3. Kemikalieinspektionen nationella plan för utfasning av dentalt amalgam (Engelska) Moving towards a PHASE-OUT OF DENTAL AMALGAM IN EUROPE: What dental practitioners need to know , Health Care Without Harm (2018
 4. Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. KemI arbetar i Sverige, inom EU och globalt för att begränsa hälso- och miljörisker med farliga kemikalier genom att driva fram lagstiftning och regler som hjälper till att nå målet
 5. Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektions dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT

Folkets lexiko

I Sverige kan informationen lämnas in på svenska eller engelska. Verktyg och format för att lämna uppgifter Till stöd för industrin och utsedda organ i medlemsstaterna har den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) tagit fram IT-verktyg som kan användas för att förbereda, lämna in och ta emot information om farliga blandningar Mot spillsäd och gräsogräs i nyetablerade insådda fröodlingar av rörsvingel, hårdsvingel, fårsvingel, ängssvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs Kemikalieinspektionen. Vid inköp av kemiska produkter är leverantören alltid skyldig att skicka med ett säkerhetsdatablad till varje enskild kemisk produkt. Säkerhetsdatabladet ska vara översatt till lämpligt språk (EG 1907/2006 Artikel 31). Säkerhetsdatablad ska finnas på svenska och vid behov på engelska. Institutionerna ansvarar för at

Parken flughafen leipzig freiroda | hauptstr

SJUKVÅRD - engelsk översättning - bab

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete fö Miljöriskanalys handlar om att strukturera hanteringen av risk- och beslutsproblem inom miljöområdet (se även risk och miljö).Det betecknar alltså både en process och en samling metoder. Riskanalysprocessen omfattar: Riskbedömning; Riskkommunikation; Riskhanterin Det finns flertalet svenska myndigheter och organisationer som ansvarar och övervakar användningen av farliga kemikalier till exempel kemikalieinspektionen. Inom EU är REACH en lagstiftning som ska skydda människor och miljö från farliga kemikalier i varor. Fördjupning. Artikel - Hemmet är fullt av farliga kemikalier (aftonbladet.se Vi arbetar tillsammans med Länsstyrelsen, Kemikalieinspektionen och andra ansvariga centrala myndigheter för att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om. Bekämpningsmedel Kemiska bekämpningsmedel är kemiska produkter avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom REACH innebär att alla kemikalier som tillverkas och används inom EU ska vara registrerade och utvärderade för att skydda både människor och miljön. Det är upp till företagen som handlar med kemikalier att bevisa detta. I Sverige är det Kemikalieinspektionen som bedriver tillsyn och som har huvudansvaret att se till att REACH införs

Testfakta test bad- och duschprodukter för barn - Bamse

ANSLAG - engelsk översättning - bab

Säkerhetsdatablad - Vad granskas av Kemikalieinspektionen? 2. Vilken nytta kan du ha av säkerhetsdatablad? 3. Var ska säkerhetsdatablad finnas? 4. Säkerhetsdatablad på engelska; 5. Ändringar av krav på information i säkerhetsdatablad (2021 Engelska namn. Benzyl alcohol, phenyl methanol, benzene methanol, phenyl methyl alcohol, phenyl carbinol, alpha SNF Bra Miljöval: Preservatives (2005 07 19). Good Scents Co (2006 07 31). Kemikalieinspektionen: Benzylalkohol (2007 11 01). Miljöministeriet, Miljöstyrelsen (2007:86): Kortlaegning og sundhetsmaessig vurdering af. Läs mer om våra kurser och spår inom masterprogrammet i kemi. Under det andra året gör du ett självständigt arbete på 30, 45 eller 60 högskolepoäng med specialisering efter eget intresse i en av våra ledande forskargrupper. Undervisningen är på engelska Mikroplaster från kompositer. RISE/ Peter Mannberg. Rapport på engelska (pdf 953 kb) Rapporten ger kunskap om vad som påverkar kompositer att avge mikro- och nanoplast, samt hur det sker. De har studerat en epoxikomposit och en polyesterkomposit. Mindre mängd mikroplast till Kinneviken - kartläggning av tillflödena från Lidköpings tätort vara på danska, engelska och norska för hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Uppgifter om vilket verksamt ämne som produkten innehåller, ämnets koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska

E-Portal - Kemikalieinspektionen - Logga i

Kemikalieinspektionen har bedömt och godkänt produkten som bekämpningsmedel. Produkten är klassificerad och märkt enligt EUs direktiv 1999/45/EG. Reg nr: 4605 Behörighetsklass: 2L Farobeteckning: Hälsoskadlig Farokod: Xn Hälsoskadlig Användningsområde: Mot skadeinsekter på barrträdsplantor Bekämpa den spanska skogssnigeln / Mördarsnigeln biologiskt med Nematoder - Nemaslug ® - nu godkänt även i Sverige!. 2008 blev Nematoderna av arten Pharmarhabditis hermaphrodita godkända av Kemikalieinspektionen för bekämpning av den spanska skogssnigeln. Nematoderna finns naturligt i bl.a. Norge och tas nu fram av den engelska tillverkaren Becker Underwoods Ltd Är du intresserad av hur kemikalier påverkar människa och miljö och hur faror och risker med kemikalier bedöms? I så fall är miljötoxikologi den rätta inriktningen för dig. Efter utbildningen kan du antingen jobba som miljötoxikolog - till exempel på något konsultföretag, på någon statlig myndighet, inom miljöförvaltningar på kommuner och landsting - eller satsa på.

Kemikalieförteckning - vad ska ingå? - Naturvårdsverke

Mot svampangrepp i utsädesodlingar av ängsgröe, engelsk rajgräs, vitklöver, rödklöver, alsikeklöver och lusern frö. Visa beslut: Märkning. CLP-märkning. Faroangivelser. H332 Skadligt vid inandning; Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3 Kemikalieinspektionen. På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmed till och från Storbritannien information om brexit. Information för företag och människor hos den brittiska regeringen (på engelska

English - Engelska Pensionsmyndighete

Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar Kortnamn (engelska) Individbaserad* Ja Nej. Syfte* Användare* Periodicitet* Uppgiftsskyldighet* Ja Nej. Om Ja, ange lagrum. EU-reglering* Ja Nej. Om Ja, ange lagrum. Ämnesområde* Statistikområde* Produktansvarig* E-post till produktansvarig* Förändringen gäller fr.o.m. Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet. 10 relationer. 10 relationer: Bekämpningsmedel, Europeiska unionen, Generaldirektör, Miljö- och energidepartementet, Miljömålsrådet, Myndighet, Naturvårdsverket, Stockholms län, Sundbybergs kommun, Utvärdering. Bekämpningsmedel. Flygbesprutning. Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är.

Kemikalieinspektionen beslutade att ålägga bolaget att betala miljösanktionsavgift om 45 000 kr och uttalade bl a följande. Miljösanktionsavgift skall tas ut även om rättelse har skett eller om arbete pågår för att uppfylla kraven enligt de bestämmelser som överträtts Mot spillsäd och gräsogräs i nyetablerade insådda fröodlingar av rörsvingel, hårdsvingel, fårsvingel, ängssvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs. Beslutsdokument 5232_Beslut_UPMA_2018-08-31.pd Kemikalieinspektionen Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org nr Box 2 172 13 Sundbyberg Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg FE 124 838 80 Hackås Telefon 08 -519 41 100 Fax 08 -735 76 98 www.kemi.se kemi@kemi.se 202100 -3880 Mall-id: MAG-0001, 2012-12-1 Mot renkavle, flyghavre och åkerven i utsädesodlingar av hundäxing, rörsvingel, ängssvingel och engelskt rajgräs. Visa beslut: Märkning. CLP-märkning. Faroangivelser. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion; Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3 Bröderna Berner AB, Gullviks, Box 50132, 202 11 Malmö Besöksadress: Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö tfn 040-680 68 20, info@gullviks.s

 • 3x3 tarp.
 • Begagnad Canon 90D.
 • Påskkärring målarbilder.
 • Vaktelägg säljes.
 • DSC alarm reset.
 • Kryddträd.
 • Unfall Crailsheim Onolzheim.
 • Garageportexperten Linköping.
 • WG Neugründung Marburg.
 • Enskild firma utan F skatt.
 • Förvaring kontor.
 • Wagamama twitch.
 • Gangstar Vegas cheats.
 • Мамма Міа 2 українською.
 • Tanzschule Auer Ansbach.
 • Split PDF document.
 • Oceanline gummibåt.
 • Bundestagswahl 2017 wahlkreise Baden Württemberg.
 • Naturkunskap 2 instuderingsfrågor.
 • Lauritz möbler.
 • Мамма Міа 2 українською.
 • Phan Thiết postal code.
 • Gina Tricot Versandkosten.
 • People at daresay.
 • Psychology knowledge quiz.
 • Skärmskydd Samsung S8.
 • Test tennisskor.
 • Golf Dubai.
 • Bästa bas tshirt Dam.
 • Robert Gustafsson show TV.
 • Taubensteinbahn Adresse.
 • Kohortenstudie Corona.
 • Trädgårdsdamm plast.
 • Sudden attack Synonym.
 • Djurbutikerna.se jönköping.
 • Akkadiska imperiet.
 • Tobak lösvikt.
 • Cellbes rea jackor.
 • Notarie lön.
 • Värnamo Energi många problem med hemsidan.
 • Allergi barn 1177.