Home

Den fria lekens pedagogik

I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i att använda sig av fantasileken, barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken beskriver hur barnen får tillfälle att öva grundläggande förmågor I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i att använda sig av fantasileken, barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken beskriver hur barnen får tillfälle att öva grundläggande förmågor. Att lära behärska sin kropp, utveckla kommunikationsförmåga.. Den fria lekens pedagogik: teori och praktik om fantasileken (Häftad, 2017) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 6 butiker SPARA nu

Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken / Birgitta Knutsdotter Olofsson ; red. Marie Larsén ; foto: Maud Nycander. Olofsson, Birgitta, 1929- (författare) Alternativt namn: Olofsson, Birgitta Knutsdotter, 1929- Alternativt namn: Knutsdotter Olofsson, Birgitta, 1929- ISBN 9789147122394 Första upplaga Institutionen för pedagogik Handledare: Lena Heindorff Katarina Green GO 2963 Josefin Lindvall Vt 2009 . Institutionen för pedagogik ABSTRACT Katarina Green & Josefin Lindvall Den fria lekens betydelse för barns lärande i förskolan The impact of unsupervised play time for children´s learning in preschool Antal sidor: 38 Vi har. -Den fria lekens pedagogik är inte att låta barnen leka fritt och lämna dem ensamma. Den fria leken kräver en pedagog. Genom sin närvaro skapar den vuxna ro, ger leken näring och lär ut lekspråket och leksignalerna till de barn som inte kan, fastslår hon. Två år hade gått sedan hon inlett sin forskning 2 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hp Titel: Den fria lekens betydelse för barns utveckling och lärande Författare: Kristina Thorson Termin och år: HT 2010 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Ann-Marie Gärling Examinator: Pia Williams Rapportnummer: HT10-2611-215 Nyckelord: lek, utveckling, lärande, pedagog, förskol på den fria leken. De ansåg att den fria leken är en viktig källa till barnens kompetensutveckling som bör upattas av pedagoger och bör därför läggas mer vikt på i verksamheten. Resultatet visar också att den fria leken kan ha nackdelar och hinder som leder till konflikter och obehagliga situationer bland barnen

som en metod för samhälliga syften. Den fria lekens pedagogiska betydelse försvinner och begreppet vi bara leker speglar uppfattningen att vanlig spontan lek inte betraktas som en viktig del av den pedagogiska verksamheten. I många förskolor blir fri lek den tid då barn har svårt att hitta på något meningsfullt Den fria lekens pedagogik teori och praktik om fantasileken. av Birgitta Knutsdotter Olofsson Marie Larsén (Bok) 2017, Svenska, För vuxna Ämne: Lek, Förskolepedagogik, Barns utveckling Om du reserverar boken, kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan hämta ut den. Reservationer i kö: 1. Kontakt och hjälp

Den fria leken är inte alls fri utan begränsas av en mängd olika saker och även av traditioner och tysta regler som finns i samhället, skriver Gens vidare Elizabeth Ann Wood (2013), professor i pedagogik på The University of Sheffield, har utifrån en studie i en förskola problematiserat rådande diskurser om den fria leken Den fria leken i förskolan har stor betydelse för barnen i verksamheten, detta kunde vi uppmärksamma under vår praktik. Vi har valt att definiera den fria leken som det tillfälle där barnen får leka hur de vill och styra leken själva utan att en vuxen ska leda dem (Jensen & Harvard, 2009)

Den fria lekens pedagogik - Libe

Abstract Arbetets art: Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hp. Titel: Lekens betydelse för barns lärande och utveckling - En studie av pedagogers och barns syn på fri lek i förskola och skola Författare: Sofia Johansson och Sandra Lindgren Termin och år: HT - 07 Kursansvarig Institution LAU370: Institutionen för pedagogik och didaktik sam Den fria lekens pedagogik. Created with Sketch. Smakprov. Serie. Ingår i serie: Den fria lekens pedagogik. Författare. Birgitta Knutsdotter Olofsson. ISBN. 978-91-47-12239-4. Omfång. 240 sidor. Utgiven. 2017. Upplaga. 1. Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris. Bli avtalskund; Om Liber Den fria lekens pedagogik [Elektronisk resurs] teori och praktik om fantasileken / Birgitta Knutsdotter Olofsson ; red.: Marie Larsén ; [foto: Maud Nycander]. Knutsdotter Olofsson, Birgitta Larsén, Marie (utgivare) Publicerad: Johanneshov : MTM, 201 Den helt fria leken - utan överinseende och delaktighet från vuxna - är inte heller något som forskaren Mia Heikkilä, docent i pedagogik vid Mälardalens högskola och biträdande professor vid Åbo Akademi, tror speciellt mycket på. Om vi gullifierar leken förstår vi den inte. Den blir rastverksamhet

om den fria lekens pedagogik. av Birgitta Knutsdotter Olofsson (Bok) 1996, Svenska, För vuxna Lek och skapande verksamhet i förskolan - förutsättningar och Om du reserverar boken, kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan hämta ut den. Reservationer i kö: 1. Kontakt och hjälp; Bibliotek och öppettider Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken av Birgitta Knutsdotter Olofsson häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789147122394. I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i att använda sig av fantasileken, barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken. Här utvecklas en lyckad pedagogisk verksamhet som formar en miljö med glada och harmoniska barn, där samvaro, ömsesidighet och feedback präglar personalens arbete med barnen. Tre grundprinciper styr arbetet med barnen: tid för lek, att inte störa leken och att ofta delta i barnens lek Köp begagnad Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken av Birgitta Knutsdotter Olofsson hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur Download Citation | On Jan 1, 2009, Josefin Lindvall and others published Den fria lekens betydelse för barns lärande i förskolan | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Den fria lekens pedagogik: teori och praktik om

 1. Lek och rörelse. Barnens lek och rörelse är en naturlig del i pedagogiken, den fria leken spelar en stor roll i waldorfförskolan. Genom fantasifull och skapande lek lär barnen känna världen och hur den fungerar. En viktig uppgift för de vuxna är att skapa en sådan miljö att barnen kan leka fritt och skapande
 2. Den fria lekens pedagogik - Teori och praktik om fantasileken. Äntligen! Här hittar vi viktiga och läsvärda kapitel från Birgittas tre avhandlingar Lek för livet, Varför leker inte barnen? och De små mästarna. Här kan vi repetera mycket av det vi vet om lekens väsen och om hur det hela börjar
 3. Den fria leken ser man ibland väldigt lite av, ibland ingen alls. Ändå är den så viktig! Där finns utmaningen, att ge barnen den verkligt fria leken, att lyfta den fria leken så att dess värde blir känt också utanför förskolan. Lek är ju så mycket mer än bara lek

LIBRIS - Den fria lekens pedagogi

Den fria lekens förkämpe Förskola

Köp 'Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken' nu. I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i at den fria leken i förskolan och hur de uppfattar sin roll i den fria leken. Studien är kvalitativ och genomfördes med sex förskolepedagoger som arbetar på fyra olika kommunala förskolor i Sverige. Resultatet vi fick fram visar förskolepedagogernas uppfattning kring deras roll i barnens fria lek, hu

Den fria lekens pedagogik teori och praktik om

Han introducerade också med begreppet den fria leken. Enligt hans pedagogik är leken en naturlig kärnpunkt och barns naturliga sätt att uttrycka sig. Leken ger enligt honom glädje, frihet och tillfredsställelse. Welén (2009) skriver att Fröbel betonade att . 15 Den fria leken i en läroplansstyrd förskola Engdahl, Ingrid, 1952- (författare) Stockholms universitet,Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (creator_code:org_t) Stockholm : Liber, 2017 2017 Svenska. Ingår i: Den fria lekens pedagogik. - Stockholm : Liber. - 9789147122394 ; , s. 216-23 Den fria leken är nästan fånigt hyllad. Det sägs att den är konstnärlig, dynamisk, kreativ och att den ger tillgång till en människas inre. Visst, ibland kanske. Men det är få gånger allt det där infrias Den fria leken är också ofta uteslutande Den fria leken är ofta väldigt stereotyp Osv.osv

Den fria lekens pedagogik av Birgitta Knutsdotter Olofsson

 1. håller den fria leken som viktig. Vårt forskningsintresse i den här studien handlar därför om att undersöka hur fritidslärare uppfattar den fria leken som utveckling, deras pedagogiska förhållningssätt till den fria leken och samt vilka faktorer som hämmar eller främjar den fria leken på fritidshemmet
 2. Den fria leken skildrar Lamer (1990) med olika begrepp och de omfattar grupplekar, individuell lek, ute- och innelekar. Författaren menar att den fria leken är en tradition i förskolan och ett centralt begrepp i förskolans pedagogik. Det är i den fria leken som barnen på förskola
 3. BIRGITTA BERÄTTAR 4 Barnens lek 14 Att börja med lekpedagogik 15 Den vuxne som lekpedagog 18 Flickor och pojkar 20 Barngruppen 21; MY MINNS 23 Att börja leka 23 Pojkarnas lek 25 Vad barn lär sig 26 Den fria lekens pedagogik 2
 4. I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i att använda sig av fantasileken, barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken beskriver hur barnen får tillfälle att öva grundläggande förmågor. Att lära behärska sin kropp, utveckla kommunikationsförmåga,..

Knutsdotter Olofsson Birgitta - Den Fria Lekens Pedagogik

Vuxen gäst i barnlekens verklighet Förskola

 1. Lekens betydelse för lärande diskuteras även relativt ofta bland personalgrupperna. En stor del av tiden under veckan är avsatt för fri lek. Ungefär 6-10 timmar/vecka är det fri lek inomhus och ungefär samma timantal avsätts för fri lek utomhus. Det innebär att den fria leken upptar en stor del av barnens tid på förskolan
 2. Den fria leken i fritidshemmet. - En essä om vad eleverna lär sig genom leken och hur den fria leken kan se ut. Av: Liza Persson Handledare: John Haglund Södertörns högskola | Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad 180 hp Självständigt arbete 15 h
 3. dre . Användningen av bilden kan vara begränsad. Se användarvillkor. Finna-recension (0) Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken. DESC SOURCE. Bok
 4. Pedagogik. Förskolan arbetar med tema där pedagogerna utforskar olika ämnesområden tillsammans med barnen och har skoj ihop. Fokus är barnens lust och nyfikenhet och skapande i alla dess former. Den fria leken har också mycket stor plats på Puh. Det skall vara roligt att lära
Lyssnandets pedagogik - Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

I lekens värld är en grundbok om lekens betydelse. Det är en bok att inspireras av, en källa att ösa arbetsglädje ur och en teoretisk grund att bygga pedagogiskt arbete på. Läs mer I denna grundbok lägger en av våra främsta lekforskare, Birgitta Knutsdotter Olofsson, fram sin teori om lek DELAKTIGHET I DEN FRIA LEKEN - ur ett barnperspektiv ANNAH OLOFSSON LINDA WAHLGREN Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Grundnivå, 15 hp. Handledare: Margareta Sandström Examinator: Karin Engdah Ett Modern Barndom om lek. Forskare och pedagoger berättar vad som händer när lek och utforskande får möjlighet att samverka på en Reggio Emilia-inspirerad förskola, efter att ha studerat det i ett forskningsprojekt. Möt den fria lekens förkämpe Birgitta Knutsdotter Olofsson, professor emerita, i ett samtal om lek: Leken är själva grundspråket - och Lekfrämjandet om deras. Den fria leken har en stor betydelse i barnets tillvaro. Det är i leken som barnen bearbetar upplevelser och händelser i vardagen. De utvecklar språket, den sociala samvaron med andra barn och mycket mer. Turtagning, ömsesidighet och samförstånd är de tre grundläggande förmågorna barnet måste erövra för att kunna leka Det som skiljer dem åt är Ingemars genus vinkel där han menar att den fria leken kan riskera att bli uteslutande, könsstereotyp och att gynna förtryck (DN 16 maj 2011). Detta ganska provocerande uttryck om den omhuldade fria leken där han menar att könsstereotyperna förstärks av att barnen gör det de är bra på och som de tränas på att göra hemma

Genom leken tränar barnen sin sociala förmåga, kreativitet, fantasi, samspel och tur tagande. Innehåll. Leken vävs in i det dagliga arbetet då möjlighet ges att tillägna sig ett lustfyllt lärande samt att bearbeta yttre intryck. Så här ska vi arbeta. Detta sker genom dagliga fria lekstunder på fritids Om man går ända tillbaka till Fröbel så skulle den fria leken inte störas eller avbrytas av vuxna och det har under åren rått olika åsikter om detta. Moderna forskare menar att vuxnas deltagande i barnens lekar kan bidra till att den blir mer komplex och utvecklande , men även att vuxna kan förstöra barnens lek Fri lek, i den mening till exempel Winnicott beskrivit den, är en lek som ett barn bedriver ensamt, eller tillsammans med något eller några få andra barn, en ofta påfallande lugn lek där barnen med hjälp av sin fantasi skapar ett eget universum utan instruktioner eller regi från de vuxna Pedagogiken har som mål att i en sammanhållen 12-årig skola utveckla inre trygghet, Barnen gör efter de vuxna, samtidigt som barnen i den fria leken skapar ur sig själva. Enkla leksaker av naturmaterial används, så att barnens egen fantasi kan komplettera material och utveckla leken

Fri lek i förskolan - -den fria lekens pedagogik är inte

De små mästarna om den fria lekens pedagogik Stockholms

Pedagogiken. Leken. Att värna om barndomen är att värna om den fria leken och barnets rätt att få vara barn. Omgivningen på förskolan spelar en viktig roll genom att stimulera till fantasifulla skapande lekar. Vi pedagoger har till uppgift att gestalta denna omgivning både mänskligt och materiellt I den fria ej vuxenstyrda leken gör barnet erfarenheter som är av stor betydelse i stunden och senare i livet. Det är då viktigt att den vuxne är en god förebild och att man med glädje och inlevelse utför sitt arbete på förskolan så att barnets härmningsförmåga får impulser till kreativ lek Verksamhet & Pedagogik. SAMLING. FRI LEK . Den fria leken ger barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och lär barnen samspela med sina kamrater. RÖRELSE OCH GYMNASTIK . Barnen ska lära känna sin kropp och upptäcka rörelseglädje samtidigt som de får motion

birgitta knutsdotter olofsson Adlibri

Lekar T v i l l i n g k u l l Två elever håller varandra i hand och försöker kulla sina kamrater. Den som blir kullad byter plats med den som kullat. Variant: Två elever håller varandra i hand och försöker kulla sina kamrater. Den som först blir tagen bildar en kedja tillsammans med de två första och leken fortsätter. När nästa ele Den fria leken I den fria leken övar barnet motorik, utvecklar språket, lär sig samspela och kommunicera med andra, de bearbetar upplevelser och övar kreativitet och fantasi. I dagens stillasittande samhälle är inte minst det grovmotoriska övandet oerhört viktigt för senare förmåga till inlärning den fria leken på följande sätt: I den fria leken har barnet utrymme för egna initiativ medan den vuxne finns i bakgrunden, sysselsatt med något praktiskt arbete, som kan ge uppslag till lekar (lagar leksaker, förbereder maten, syr). Några barn kanske helst håller sig i den vuxnes närhet och hjälper till I den här anto får vi ta del av texter från tretton forskare som på olika sätt inriktat sig på att synliggöra fritidshemmen och dess pedagogik. [] I boken diskuteras den fria leken och att den är värdefull för barnens utveckling Download Citation | On Jan 1, 2010, Joanna Ek and others published Nu har barnen fri lek : En kvalitativ studie om pedagogens ansvar vid den fria leken i förskolan ur ett pedagogperspektiv | Find.

De är fria att acceptera eller avböja. För det tredje ska vi alltid fråga oss om erbjudandena ska ske inom leken eller utanför den. Ska vi blanda oss in i leken ska vi göra det på lekens villkor, som barnen själva. Vi kan bjuda in oss som gäst, granska menyn och kommentera den utifrån kostcirkeln Jag skulle vilja ha lite mer. Jag har själv inte insett hur mycket matematik som sker i den leken. Till exempel ställer de upp stolar utefter hur många de är, minus en, bara den biten är ju matematik. Det är ett enkelt sätt att berätta för en kollega: Titta här så mycket matematik det sker här, det här är undervisning, säger Rebecca Norgren Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens - allt detta och mycket mer ryms här. Samspel för lek och lärande heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik behövs. Vi anser att fri lek är viktig och har stor betydelse för barn. Vygotskij (2016) menar att om barn i lek inte har krav på sig, utan har intresse och får känna nöje kan leken bli meningsfull och fri. Det fick oss att vilja fördjupa vår kunskap kring förskollärares förhållningssätt till den fria leken och sin roll i den I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i att använda sig av fantasileken, barnets eget sätt att lära. Målande exempel från

Kreativiteten, hälsan, motoriken. Det är många delar av barnens välbefinnande som gynnas i den fria leken. Får barnen dessutom leka ostört utvecklas även koncentration och samspelet med andra I undersökningen deltog det 10 barn och tre pedagoger, observationstiden ute i verksamheten var cirka 10 timmar. Sammanfattningsvis visade resultatet att den fria lekens innehåll förändrades när pedagoger deltog i barns lek. Resultatet visade även att kommunikationen i den fria leken samt den styrda leken såg annorlunda ut En pedagogik som fortfarande för det mesta går ut på fri lek. Det är svårt det där. Å ena sidan tror jag inte att man behöver bekymra sig så förbannat mycket, om känslan på ett dagis. Ingemar Gens kritiserar den fria leken och antyder att romantiseringen handlar om lata pedagoger som inte vågar bryta de mönster barnen konstruerar i leken. Länk till Svd Jag håller inte med honom. Det kan bero på att jag inte litar på att personalen avhåller sig från att lägga moraliska aspekter på barnens lek. Starka krafte I detta kapitel kommer jag inledningsvis att beskriva de förändringar som hänger samman med att ansvaret för förskolan flyttades från socialdepartement och socialstyrelse till utbildningsdepartemen.

Pedagogik. Vi följer både den nationella läroplanen för förskolan Lpfö18 och den waldorfpedagogiska läroplanen En väg till frihet. Leken. Lekens betydelse är I den fria leken utvecklar barnen grundläggande egenskaper och kunskaper för att stärka sin självuppfattning och sociala förmåga Vår pedagogik. På Ekplantan vill vi att alla barn ska bli sedda och bekräftade för den de är oavsett kön, ålder och etnicitet. Alla pedagoger Den fria leken är en stor och viktig hörnsten i barnets utveckling Friedrich Fröbel skrev redan i början av 1800-talet i sin bok Människans fostran (Studentlitteratur, 1995/1826) att lek inte bara är den renaste och mest andliga av alla barndomens aktiviteter, den är också typisk för människolivet i dess helhet. Det är också i leken som barn bearbetar de erfarenheter och intryck från en ibland svårtydd verklighet som blir mer överskådlig och. Huvudområde: pedagogik _____ Flerspråkiga förskolebarns kommunikation i den fria leken Linn Toftling & Maria Lindberg Förskolepedagogik V 15 högskolepoäng Vårterminen 2019 _____! Sammanfattning Syftet med denna studie är att kunna bidra med kunskap om kommunikation mellan barn på en flerspråkig förskola och.

Barbara McClintock - Photo gallery - NobelPrizeLäroplan för förskolan - Lpfö 98

Kjøp Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken fra Tanum I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i att använda sig av fantasileken, barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken beskriver hur barnen får tillfälle att öva grundläggande förmågor De små mästarna: Om den fria lekens pedagogik (Swedish Edition) [Olofsson, Birgitta Knutsdotter] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. De små mästarna: Om den fria lekens pedagogik (Swedish Edition

Appealability: Failure to Timely File ReconsiderationRecap: “Secrets of the Virgin Queen” | the TUDOR TUTORDen viktiga leken | FörskoleforumPanda Bear releases new album - The Tartan

de Sma Mastarna book. Read reviews from world's largest community for readers i den fria leken En observationsstudie om hur toddlare socialt samspelar i den fria leken på förskolan Emelie Eriksson & Ellinore Österman Rapport 2016ht02175 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Självständigt arbete, 15 hp Handledare: Danielle van der Burgt Examinator: Kristina Ahlber Film: Lärande lek i förskoleklass (tid 09:11 min.) Filmen beskriver lärande lek och är en del av stödmaterialet Pedagogik i förskoleklass som främst vänder sig till lärare och förskollärare i förskoleklass, men även är användbart för förskollärare i förskolan, samt lärare i fritidshem och grundskolans lägre årskurser Leken. Vi ger mycket utrymme och tid för leken. Våra enkla leksaker ( bild på interiören hos oss) inspirerar till fantasifulla lekar som utvecklar kreativitet hos barnet. Även den fria leken ute är viktig. Barnen får klättra i träd och på stenar, balansera på stockar eller bygga kojor Den fria lekens betydelse på fritidshemmet, Barmens lek i dockvrån The importance of unstructured play in the school-age educare centre Children's play in the dollhouse area Antal sidor: 27 Fri lek i dockvrån är den lek som både barn och pedagoger upattar

 • Vampire film.
 • Baras Backe drinkmeny.
 • Estate tax exemption 2020.
 • Check in Qatar Copenhagen.
 • Vad är branding.
 • Hoppgunga Carena.
 • Paginera avtal.
 • Mount and blade: warband ps4 controls.
 • Sage Espressomaskin.
 • RAV Stellen Bern.
 • Huawei dator recension.
 • Di gruppen.
 • Dragdjur Leksak.
 • Runocity.
 • Hero Movie Hindi.
 • Byta skärm iPhone 11.
 • Grundfärg inomhus 10 liter.
 • CASIO G SHOCK STEEL.
 • CS:GO hängt sich beim Map laden auf.
 • Sötad kondenserad mjölk ICA.
 • Best csgo player 2017.
 • Oasishjärta köpa.
 • Höja taket på garaget.
 • Båtar i rörelse.
 • Stone Island Jeans 38 waist.
 • État civil naissance Dole.
 • Kenza Zouiten hitta.
 • Knallerfrauen 2020.
 • Ruteplanner med stier.
 • Diddl Ordner wert.
 • Philadelphiaost matlagning.
 • Net use /delete.
 • Sveriges mittpunkt karta.
 • Tunt tyg webbkryss.
 • Integrerad kyl och frys IKEA montering.
 • Enter the Dragon.
 • Tysk hamnstad vis.
 • Middag 800 kalorier.
 • Apokalyps böcker.
 • PCI funktion.
 • Hur värmer ett element upp ett rum.