Home

Receptarieprogrammet Uppsala

Receptarieprogrammet 2020/2021 - Uppsala universite

På Receptarieprogrammet i Uppsala studerar du läkemedel med utgångspunkt i människokroppen och dess sjukdomar. Om programmet. Läkemedel är ett fält är i ständig utveckling och samhället behöver alltid nya experter. Receptarieprogrammet är en treårig utbildning med fokus på läkemedelsanvändning Lokala mål för receptarieprogrammet vid Uppsala universitet Förutom ovanstående mål enligt gällande Högskoleförordning skall studenten - visa kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning - visa förmåga att verka hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsniv Studieplan för Receptarieprogrammet. Bachelor of Science Programme in Pharmacy. 180 högskolepoäng. Programkod: FRE1Y. Fastställd: 2007-03-07. Beslutad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté. Reviderad: 2014-10-16. Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och samhällsfrågor, som till exempel utmaningar kring antibiotikaresistens. Receptarieprogrammet är en treårig utbildning med fokus på läkemedelsanvändning ur olika perspektiv

Studieplan för Receptarieprogrammet. Bachelor of Science Programme in Pharmacy. 180 högskolepoäng. Programkod: FRC1Y. Fastställd: 2018-05-24. Beslutad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten. Diarienr: MEDFARM 2015/714. Studieplanen gäller från: HT 2020 Receptarieprogrammet Uppsala Universitet. Sammanfattning Uppsala Universitet Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala. 180 hp. Skriv en recension. Antagningshistorik Så ansöker du. Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B. Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och olika samhällsfrågor, som till exempel den ökade användningen av antibiotika. OM PROGRAMMET. Receptarieprogrammet är en teoretisk, treårig utbildning på 180 högskolepoäng (hp). Under nästan fyra terminer läser du farmaci och farmaceutisk biovetenskap Uppsala Universitet Som receptarie jobbar du med kommunikation och rådgivning kring läkemedel och deras användning. Du förstår hur läkemedel påverkar människokroppen och.. Under VT2019 sökte 365 personer till Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 32 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 25 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor

Receptarieprogrammet 2020/2021 - Uppsala universitet

Receptarieprogrammet. Receptarieprogrammet är en treårig, teoretisk utbildning. Det första året får du grundläggande kunskap i läkem... Uppsala Receptarieprogrammet är en distansutbildning, vad innebär det? Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, apotekspraktiken och vissa valbara kurser. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet Under termin 5 (period C-D) på Receptarieprogrammet läser du antingen valbara fördjupningskurser om 15 hp eller ett fördjupningsprojekt på 15 hp. Under termin 6 läser du sedan det du avstår ifrån under termin 5. Förkunskaraven ska vara uppfyllda vid kursstart och i kursplanerna finns information om förkunskarav och kursinnehåll Ett nytt receptarieprogram (programkod FRC1Y) startade hösten 2020 vid Uppsala universitet. Vårterminen 2020 var därmed sista termin som studenter antogs till detta receptarieprogram (programkod FRE1Y)

En utbildning på 3-5 år på Uppsala universitet som ge bra jobb och bra lön som receptarier eller apotekare receptarieprogrammet såsom lärare, studenter, programledning, fakultetsledning och stödfunktioner vid ett platsbesök i Uppsala 10-12 april 2019. Bedömargruppen har bestått av följande personer: Sofia Mattsson, universitetslektor i farmaci, Institutionen för farmakologi och klinis I dagens läge finns Receptarieprogrammet i Umeå, Uppsala och Göteborg. Farmaceutprogrammet (som kanske också kan vara av intresse för dig) ges på Linnéuniversitetet. Masterprogrammet finns i Umeå och är svårt att komma in på. Vid antagning går man på antal godkända högskolepoäng About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Miljövetenskap vid Göteborgs universitet - Home | Facebook

Apotekar och receptarieprogrammet på Uppsala universitet Apotekarstudenten Helena berättar om Apotekarprogrammet Senast uppdaterad: 2021-04-20. Skriv ut. Vill du kontakta oss? Institutionsadministration. Adresser. BESÖKSADRESS: Biomedicinskt centrum: A1:2, A3:3, B3:3, B3:4, D3:3, D3:4 Husargatan 3 UPPSALA. BREVADRESS: Institutionen för. Receptarieprogrammet, som ger en yrkesexamen på kandidatnivå, omfattar 180 hp motsvarande tre års heltidsstudier inklusive ca 15 veckors praktik på apotek. Här kan du studera Receptarieprogrammet ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar samt vid Umeå universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten. Mångfald och bredd ger möjlighet. Vi har ett brett och varierat utbud av fristående och programbundna kurser om läkemedel. Vi har kurser både på grund- och avancerad nivå. Vi har även distanskurser inom farmakologi, farmaceutisk bioinformatik och farmakovigilans. Våra kurser uppdateras ständigt med nya forskningsrön

Lokala mål för receptarieprogrammet vid Uppsala universitet. Förutom ovanstående mål enligt gällande högskoleförordning ska studenten visa. kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning; förmåga att verka hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsniv Förbättra människors liv och förändra din framtid: Läs till apotekare eller receptarie vid Uppsala universitet. Som expert på läkemedelsanvändning och en vik.. Receptarieprogrammet - anmälan termin 5 och 6. Information inför anmälan till termin 5 och 6. Valbara kurser, fördjupningsprojekt. Dela Bädda in. Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test. Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen

Utbildningsplan för Receptarieprogrammet - Uppsala universite

1 Svar. 4 Poäng. Milla SYV SYV på FrågaSYV. den 5/3/16. Hej Zara! Apotekarprogrammet ges idag i Uppsala, Umeå och i Göteborg. Umeå universitet har ett 2-årigt masterprogram där receptarier med 3 års utbildning kan läsa vidare till apotekare. Det är ganska stor konkurrens och kan bli svårt att komma in på den utbildningen Hej och välkomna till farmacistudenternas youtubekanal! Denna gång svarar vi på de vanligaste frågorna vi får när vi är ute på mässor och träffar elever. Den.. Om du har enklare/kortare frågor som inte kräver ett helt vägledningssamtal (25 minuter) kan du istället kontakta oss via e-post farmstudievagledning@uadm.uu.se eller ringa oss på telefontid 09:00 - 10:30 (måndag, tisdag, torsdag och fredag). Ruta: 018 - 471 43 27

Studieplan för Receptarieprogrammet - Uppsala universite

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Lokala mål för receptarieprogrammet vid Uppsala universitet. Förutom ovanstående mål enligt gällande högskoleförordning ska studenten visa. kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning. förmåga att verka hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsnivå Utbildningsplan för Receptarieprogrammet - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci - Uppsala universitet. Uppsala universitet Vetenskapsområdet för medicin Utbildning PUFF Utbildningsplan för Receptarieprogrammet. This page in English 180 högskolepoäng; Programkod: FRC1Y Fastställd: 2019-06-11 Beslutad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten Diarienr: MEDFARM 2015/714 Utbildningsplanen gäller från: HT 2020 Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten Ansvarig institution: Farmaceutiska fakulteten Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för läkemedelskemi. Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och samhällsfrågor, som till exempel utmaningar kring antibiotikaresistens

Receptarieprogrammet, Uppsala universite

Receptarieprogrammet Rapport: Utbildningsutvärdering - Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet 2019; Självvärdering av receptarieprogrammet; Röntgensjuksköterskeprogrammet Kort utvärderingsrapport 6-årsutvärderingen Röntgensjuksköterskeprogrammet HT 2019; Utbildningsutvärdering Röntgensjuksköterskeprogrammet 2019 Självvärderin Uppsala Universitet. Som receptarie jobbar du med kommunikation och rådgivning kring läkemedel och deras användning. Du förstår hur läkemedel påverkar människokroppen och... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala. Vår 2022. Klassrum. Receptarieprogrammet. Markera för att jämföra Sökes: Forskare inom molekylär farmaci 2021-04-07 Sökes: Post-doc för projekt om lipida nanopartiklar för oral läkemedelstillförsel 2021-04-07 Artikel från Läkemedelsformuleringsgruppen belyst i J Pharm Sci:s Most Original and Most Significant Scientific Findings 2021-03-29 Sammanfattning av Intestinanos-projektet publicerad på CORDIS (ERC) 2021-03-1

Information gällande GRUFF beslut om generell undantag från behörighetskraven inför terminsstart HT21. Behörighetskravet till termin 4 på Receptarieprogrammet, FRE1Y, är följande: minst 60 hp från termin 1 till 2 samt ha genomgått alla tidigare kurser inom programmet. Möt några studenter som läser på apotekarprogrammet och receptarieprogrammet i Uppsala. Simon, Apotekarstudent. Varför läser du till apotekare? - Jag läser till apotekare för att jag är dunder intresserad av läkemedel och därför vill jag utbilda mig till en läkemedelsexpert Receptarieprogrammet omfattar 180 hp motsvarande tre års heltidsstudier inklusive ca 10 veckors praktik på apotek, och ger en yrkesexamen på grundläggande nivå. Receptarieutbildningen finns vid Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar Här kommer 10 pluggtips (+1 bonustips) för apotekarprogrammet och receptarieprogrammet på Uppsala universitet av Ani och Melina. Det är viktigt att ha materi.. Ansvarig receptarieprogrammet termin 6. E-post: [email protected] Telefon: 018-471 43 69 Uppsala universitet Box 580 751 23 Uppsala. Sofia Wallenberg. Kursansvarig för aptekarprogrammet termin 6 . E-post: [email protected] Telefon: 018-471 4489. Uppsala universitet Box 580 751 23 Uppsala. Nicklas Bunta Sundi

Receptarieprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite Receptarie är ett reglerat yrke inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det betyder att du måste ha en legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som receptarie på apotek eller inom annan hälso- och sjukvård Bli läkemedelsexpert i Uppsala, Uppsala, Sweden. 898 likes · 26 talking about this. Inspirerande nyheter för dig som studerar till apotekare eller receptarie! Sidan drivs av Ambassadörsgruppen som..

Receptarieprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite . Apotekare eller receptarie till Läkemedelsförsörjningen. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhe Läsår, terminer och perioder Läsår, terminer och perioder Terminer. Enligt rektors beslut ska höstterminen varje år påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågå i 20 veckor I slutändan antogs dock bara 48 personer till receptarieprogrammet i Uppsala som startade denna termin. - Det är oroande att den negativa trenden fortsätter. Flera aktörer, exempelvis apoteksföretagen, facken, universiteten och studievägledarna, måste nu gemensamt arbeta för att vända utvecklingen Hemsidan för Tillämpad Apoteksfarmaci - TAF: Webbsidan och systemet för anmälan av till VFU är under förändring och finns just nu på https://apoteksfarmaci.paloo.se/

Har du frågor gällande receptarieprogrammet eller apotekarprogrammet och önskar komma i kontakt med en student? Just nu erbjuder vi telefonsamtal med en av våra studentambassadörer för er som vill veta mer om våra utbildningar Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet: 13.68: 13.68: 0.10: Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala: Uppsala universitet: 12.05: 11.45: 0.35: Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet: 20.12: 18.20: 1.15: Kandidatprogram i digital affärsutveckling: Uppsala universitet: 15.65: 15.3 Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe (Upphörd 1988-12-31) Uppsala theses in computing science; Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger; Uppsala universitets årsskrift (Upphörd 1960-12-31) Uppsala University Coin Cabinet Working Papers; Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications; Uppsala. Jag studerar i dag vid: Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet Apotekarprogrammet vid Umeå universitet Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet Receptarieprogrammet vid Linnéuniversitetet Receptarieprogrammet vid Umeå universitet Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet Receptarieprogrammet vid Malmö Högskola Annan (berätta. Delvis nya områden för receptarier är egenvård och förebyggande hälso- och sjukvård. Receptarieprogrammet är uppbyggt av sex huvudsakliga block. Utbildningen omfattar kurser i kemi, cellbiologi, integrativ biomedicin, farmaci och samhällsfarmaci samt verksamhetsförlagd utbildning

Video: Receptarieprogrammet, Uppsala Universitet - medicin & farmac

Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet Receptarieprogrammet vid Linnéuniversitetet (Kalmar) Receptarieprogrammet vid Umeå universitet Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet Receptarieprogrammet vid Malmö Högskola (Inga nyantagningar Uppsala universitet. Uppsala universitet har intag till sitt apotekarprogram två gånger per år vilket innebär att apotekarstudenter erbjuds VFU under både höst- och vårterminen. Från och med våren 2020 ges VFU på apotekarprogrammet på termin 6 och på termin 10 Warning: TT: undefined function: 32 Uppsala universitet Institutionen för läkemedelskemi Box 574 751 23 UPPSALA. Receptarieprogrammet Skriftlig tentamen i Allmän kemi med läkemedelsinriktning, 7,5 hp. Tisdagen den 20 augusti 2019. Skrivtid 5 timmar, 08.00-13. Godkänd (G): Godkänd på alla mål och godkänd helhetsbedömning Om du läser receptarieprogrammet just nu och beräknas bli klar i juni kan du bli behörig med villkor. Det betyder att du senast vid uppropet för Masterprogrammet i farmaci måste kunna visa upp att du tagit ut receptarieexamen 180 hp. Fäll ihop

Receptarieprogrammet - Utbildningssidan - en del av

 1. Inledningsvis läser du samma kurser som på receptarieprogrammet, vilket ger dig möjlighet att ta ut receptarieexamen efter tre års studier. Sex månaders praktik på apotek ingår i utbildningen. Praktiken är uppdelad i flera perioder och de två längre praktikperioderna ligger under år tre och år fem. Fem års studier leder till en apotekarexamen
 2. på Receptarieprogrammet på Uppsala och det har gått rätt bra, jag har kollat runt lite på studentportalen men finner inget angående
 3. , är i själva verket ännu färre efter ett antal avhopp, enligt uppgifter till Svensk Farmaci
Målsättningar - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Uppsala universitet receptarieprogrammet 41 Göteborgs universitet receptarieprogrammet 45 Umeå universitet receptarieprogrammet 49 Uppsala universitet var fram till hösten 2000 ensam i landet om både apote-kar- och receptarieutbildningarna, med en antagning av 90 respektive 45 stu AA ansökte inför vårterminen 2019 om undantag från behörighetsvillkoren för tillträde till kursen Global farmaci inom receptarieprogrammet vid Uppsala universitet. Universitetet avslog ansökan och anförde bl.a. att fakulteten inte ger undantag från behörighetsvillkoren. Yrkande m.m. AA överklagar beslutet Hopp nr 4 2016 - Svenska kyrkan Uppsala - Uppsala pastorat Litteraturlista för Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet. Ulf Janzon on Twitter: Sveriges Farmaceuter håller extra Studentliv i Uppsala - Wikipedia farmakognosi och ursprung, receptarieprogrammet termin uppsala universitet dispert (tvbl) ett traditionellt symptomlindring av oro oc Du kan också använda Medfarm Play. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Du kan också skapa egna kanaler där flera filmer kan grupperas efter just ditt specialområde

Bli läkemedelsexpert i Uppsala. October 27, 2020 · Hej! Har du frågor gällande receptarieprogrammet eller apotekarprogrammet och önskar komma i kontakt med en student? Just nu erbjuder vi telefonsamtal med en av våra studentambassadörer för er som vill veta mer om våra utbildningar Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet Institutionen ansvarar för delar av undervisningen inom receptarieprogrammet (tre år, 180 hp) och apotekarprogrammet (fem år, 300 hp). Dessa yrkesinriktade program ger den behörighet som krävs för att ansöka om legitimation för receptarie och apotekare hos Socialstyrelsen Receptarieprogrammet i Uppsala kritiseras på sex av åtta punkter. Studenterna har kunskap om relevanta författningar och kan samarbeta, men när det gäller till exempel läkemedelsrådgivning, förmåga att bidra till rationell och optimal läkemedelsanvändning eller förmåga att informera om och diskutera nya fakta för att bidra till en utveckling av yrket får utbildningen i Uppsala.

Receptarieprogrammet på Uppsala Universitet! Varmt välkommen till din utbildning för framtiden. Biologi, distans Uppsala Universite Receptarieprogrammet. Allt fler och allt mer avancerade läkemedel har förändrat receptariens yrkesroll de senaste åren. Receptarieprogrammet ger dig gedigna Apotekar och receptarieprogrammet på Uppsala universitet. Tami Thompson. Follow. 6 years ago | 4 views. Apotekar och receptarieprogrammet på Uppsala universitet. Report. Browse more videos. Playing next. 8:23. Louise von Essen, psykolog och professor vid Uppsala universitet.

Receptarieutbildning - Studentum

 1. Välkommen till vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Här kan läsas om vår forskning och om våra utbildningar för framtidens yrkesgrupper inom medicin och farmaci
 2. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det.
 3. Hej, vi har sammanställt >>>Gruppvägledningsövningar - se gärna på den här sidan.. Och vi anser att yrkesbeskrivningar på www.framtid.se utger en bra grund för gruppvägledning. Det finns ca 2000 yrkespresentationer på Framtid.se och varje dag blir de fler
 4. Frågor och svar taggade med 'receptarieprogrammet' (10 st.) 2 Poäng. 1 Svar. Tala 19 år 16 timmar sedan Master på Farmaci ? Hej Jag undrar om man kan studera biomedicin på universitet och efter det ta master på farmaci

Antagningspoäng för Receptarieprogrammet vid Uppsala

Fördjupningsprojektet kan ingå i Receptarieprogrammet och kan utföras inom eller utom universitetet eller som ett samarbetsprojekt.Utöver den skriftliga och muntliga redovisningen av fördjupningsprojektet vid institutionen ska projektet också presenteras med en poster eller ett föredrag i det fak.. Till Receptarieprogrammet antogs 90 studenter. Nytt vid farmaceutiska fakulteten - Institutionen för Läkemedelskemi - Uppsala universitet Hoppa till huvudinnehålle

Organisk kemi med läkemedelsinKanaler - Medfarm Play - Uppsala universitetUppsala universitet - Apotekarprogrammet

Receptarie - Utbildning, behörighet, lön, arbetsmarknad

 1. Det handlar om studenter på olika utbildningar, däribland teknisk fysik, receptarieprogrammet, Uppsala studentkår märker av en växande oro bland sina medlemmar
 2. Detta är medicinsk cellbiologi. Institutionen för medicinsk cellbiologi består av enheterna Medicinsk Cellbiologi och Integrativ Fysiologi och finns på BMC vid Uppsala universitet. Institutionen har för närvarande 21 seniora forskare på professor/docentnivå, 7 disputerade lärare, 39 postdoktorer, 32 forskarstuderande, 14 anställda i.
 3. 180 högskolepoäng; Programkod: FRC1Y Fastställd: 2018-05-24 Beslutad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten Diarienr: MEDFARM 2015/714 Studieplanen gäller från: HT 2020 Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten Ansvarig institution: Farmaceutiska fakulteten Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för läkemedelskemi.
 4. Receptarieprogrammet. Umeå universitet. Receptarier arbetar med läkemedel, läkemedelsrådgivning och människors hälsa. De flesta receptarier arbetar på apotek med att informera patienter och vårdpersonal... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans
 5. Lättare för receptarier läsa till apotekare. Det ska bli enklare för personer med receptarieutbildning att läsa. vidare till apotekare. Våren 2010 kommer lösningen att erbjudas för. första gången vid farmacevtiska fakulteten vid Uppsala universitet. Men. till en början finna bara fem platser. 2 okt 2009, kl 13:16. 3
 6. Uppsala universitet erbjuder två kurser i embryotoxikologi. Dessa ges parallellt som kvällskurs på halvtid. Embryotoxikologi B är en fristående kurs. Embrytoxikologi C är en valbar kurs på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet samt masterprogrammen i läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning

Receptarieprogrammet - umu

 1. osyror. Webbföreläsning om a
 2. Receptarieprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite . Receptarier, som i Sverige är ett av de så kallade legitimationsyrken, är specialister på läkemedel.. Som receptarie på apotek arbetar du med läkemedelsinformation och kundrådgivning
 3. enheten för kvalitet och utvärdering, Uppsala universitet 2 STUDENTINFLYTANDE 6. Brukar lärarna muntligt kommentera resultaten av föregående kursvärderingar för er studenter? Ja, i alla kurser Ja, i de flesta kurser Ja, i någon enstaka kurs Nej, inte i någon kurs 7
 4. Student Receptarieprogrammet Kvarngärdet, Uppsala län, Sverige 8 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Apotek Hjärtat. Uppsala universitet. Anmäl profilen Aktivitet Uppsala är verkligen.

Studentportalen - Uppsala universite

 1. 751 24 Uppsala Besöks/ leveransadress: Husargatan 3, 752 39 Uppsala. Akademiska sjukhuset: Inst för neurovetenskap Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala. Organisationsnummer: 202100-2932 Momsregistreringsnummer: SE20210029320
 2. ärt schema. Lokalbokningen genererar sedan ett schema som sedan syns på schema.uu.se. Välj den schemamall som passar dig bäst. Se filerna nedan. Viktigt är att fylla i den grundläggande informationen högst upp på bokningsblanketterna. Skicka ditt.
 3. Bli läkemedelsexpert i Uppsala, Uppsala, Sweden. 896 likes · 12 talking about this. Inspirerande nyheter för dig som studerar till apotekare eller receptarie! Sidan drivs av Ambassadörsgruppen som..
 4. Receptarieprogrammet Antagningspoäng. Receptarieprogrammet Antagningspoäng. Grunddokument 2 - Umeå universitet. Cactus Club Happy Hour Calgary. Apotekarprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet. Star Sportsmanship. Receptarieprogrammet Antagningspoäng. Lägsta antagningspoäng, urval 2.

- Receptarieprogrammet Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter samråd med ledningsrådet efter föredragning av akademiombudsman Per Abrahamsson. Anders Hagfeldt Per Abrahamsson Box 256 SE-751 05 Uppsala Telefon/Phone: 018-471 00 00 +46 18 471 00 00 E-post: registrator@uu.s Studieort: Uppsala Ämnesord: Farmaci Förkunskarav. Inom Receptarieprogrammet gäller minst 120 hp inom programmet inklusive godkända kurser i fysiologi, farmakologi, farmakokinetik och farmakoterapi samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5 Studieort: Uppsala Urval: Högskolepoäng (max 165 hp) Behörighet: För studerande på receptarieprogrammet gäller att 60 hp skall vara godkända från termin 1-2 samt att alla tidigare kurser inom programmet har genomgåtts

 • Soffa Schäslong skinn.
 • Randy That '70s Show.
 • Widget inline.
 • Muji lampa.
 • Asfaltsläggare lön NCC.
 • Novair huvudkontor.
 • Föräldrarådgivning Göteborg.
 • Simple Sticky Notes.
 • Hagal runa.
 • Einstein citat kreativitet.
 • Maskeraddräkt Herr.
 • Servicecard Wiener Neustadt.
 • Restaurang Kungstorget gbg.
 • Tanzschule hohmann Fitness.
 • Forum Romanum SO rummet.
 • Halle mieten Hemer.
 • Ljusterapilampa forskning.
 • Trångsynt.
 • Online TV free.
 • GTA 5 Father/Son how to shoot.
 • Yellow Tail Cabernet Sauvignon 2018.
 • Stoppur Stadium.
 • Örfil etymologi.
 • RAV Stellen Bern.
 • X 47b top speed.
 • Ljusbord Barn Panduro.
 • Stekta äpplen med crunch.
 • Smash adder.
 • Hawaii traditioner.
 • Studenten Krankenversicherung Kosten.
 • Båtförare jobb.
 • Studienservice Center TU bs.
 • Vignette Croatia.
 • Immobilien Tuttlingen Haus kaufen.
 • Variable resistor.
 • Youtube Statistiken Rezo.
 • Eqt partners eqt.
 • Loro Piana москва.
 • Varingskollen kart.
 • Boden Handboll.
 • Finskt plommonträd.